”PAKIET INFORMACYJNY –ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW”

ORYGINALNY “INFORMATION PACKET” GAMBLERS ANONYMOUS –”PAKIET INFORMACYJNY –ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW”

2007-03-05 data oryginalnej publikacji tłumaczenia na założonym i prowadzonym przeze mnie w internecie ówczesnym Forum informacyjnym www.hazardzisci.info była koniecznością wobec braku literatury GA -AH.Zamieszczam fragment

Ważne:

8. Przewodniczący czyta: „Zaleca się, aby uczestnicy w swych
wypowiedziach nie mówili o czynach karalnych , ściganych z mocy prawa,
gdyż zachowanie tajemnicy mitingu nie jest jednoznaczne z zachowaniem
tajemnicy w rozumieniu prawa i miejsce to, nie daje ochrony przed skutkami
prawnymi w takich sprawach.”

 

Komentarz – Co to oznacza? Że są pewne sprawy o których się nie mówi na mitingach GA(AH). Kiedy przychodzi się na pierwszy miting jest się w tzw „oparach, mgle” uzależnienia. Nigdy nie wiesz, kto jest na mitingu. A są tam ludzie z dobrych i mniej dobrych powodów. Wiele osób mówi o Bogu i oni mogą ci się wydać „świętymi” i dobrymi ludźmi. Bywa tak, ale  nie zawsze.

Dlatego czytane jest powyższe ostrzeżenie.

ORYGINALNY “INFORMATION PACKET” GAMBLERS ANONYMOUS –”PAKIET INFORMACYJNY –ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW”

Zakładanie grupy AH było wspaniałym doświadczeniem dla wielu ludzi. Takie przedsięwzięcie nie wymaga specjalnych uzdolnień innych niż pragnienie, by przestać grać i by pomóc innym kompulsywnym hazardzistom w uczynieniu tego samego. Mechanizmy założenia grupy AH są całkiem proste. Najpierw napiszcie do Biura Obsługi – po Zestaw Początkowy, w którym będziecie mieli powiedziane, jak zacząć mitingi. Następna sprawa jest zabezpieczenie wygodnego i będącego na stałe miejsca mitingów. Kościoły zawsze były bardzo kooperujące jeśli chodzi o pomoc w przydzielaniu dla nas miejsc. Często ofiarują nam miejsca za darmo,, ale doświadczenie pokazuje nam, że zawsze powinniśmy stosować się do zasady bycia w pełni samo wystarczającymi i mieliśmy poczucie, że przyjęcie pomieszczenia za darmo będzie stanowiła zewnętrzne wsparcie. Tak wiec my zawsze ustalamy płacenie czynszu, przynajmniej w małej kwocie. Inne możliwości na spotkania to aule albo pokoje klubowe. Szpitale i sale kinowe* są także dla nas dostępne, jako, że coraz więcej ludzi rozumie problem kompulsywnego hazardu.

Kiedy bierze się pod uwagę pomieszczenie, cztery czynniki powinny być wzięte pod uwagę:
1.rozsądny czynsz ( nie więcej jak 10 dolarów tygodniowo a nawet mniej)**

2. możliwość podania kawy, przekąsek i napoi.

3.Sala na miting powinna być dostępna każdego tygodnia na zaplanowany zgodnie z harmonogramem miting.

4.Powinna być zapewniona możliwość pozostania w pomieszczeniu w którym odbywa się miting tak długo, jak długo tego chcą członkowie. Zauważono, że ważną częścią mitingów AH są rozmowy po mitingu. Większość członków lubi pozostać po mitingu, by porozmawiać mniej formalnie.

Od chwili ,kiedy zostaje podjęta decyzja o założeniu grupy, następnym problemem staje się zapewnienie rozgłosu o AH i o planach dla nowej grupy. Ludzie związani z prasą, radiem i telewizją zawsze byli w 100 procentach chętni do współpracy w opowiadaniu historii AH. Planowanie skutecznego programu nagłaśniającego może być nagradzające i zarazem projektem ratującym życie dla grupy AH….

Często zadawane jest pytanie, czy grupa powinna się reklamować? Wiele grup to robi i stwierdza, że jest to skuteczna procedura w powiadamianiu społeczności o istnieniu AH. Takie niewielkie miejsce na reklamę powinno być wyznaczone po to, by ludzie wiedzieli w jaki sposób kontaktować się z AH…”

*aule albo sale kinowe. Szpitale i pokoje w bankach- przypominam w Polsce są inne realia
**wiadomo, że w Polsce panują inne realia, zatem inna suma powinna być brana pod uwagę.
Niemniej jak najmniejsza.

JEŻELI HAZARD STWARZA PROBLEMY
W TWOIM ŻYCIU,
ANONIMOWI HAZARDZIŚCI MOGA POMÓC.

(UMIEŚĆ TUTAJ ADRES I NUMER TELEFONU)

Wiele gazet opublikuje ogłoszenie bez opłaty, i tu powinieneś dążyć do tej możliwości, kiedy kontaktujesz się z gazetą

SUGESTIE DOTYCZĄCE PROWADZENIA MITINGU
Miting grupy AH powinien być tak zaplanowany, aby zapewnić dobrą i
uporządkowaną wymianę myśli na temat hazardu. W większości grup siedzi się tak, jak w teatrze, tj. w rzędach, twarzą do podium. Przewodniczący zajmuje miejsce u „góry” stołu i wywołuje mówców. Ci, udają się na podium, stają twarzą w kierunku grupy i zaczynają swoją przemowę.
Uwaga: „Rozmowy Przy Okrągłym Stole” są jedną z form mitingu, która jest stosowana z sukcesem w niektórych grupach.. Aplauz okazał się jednym z ważnych elementów mitingu. Wprowadza zadowolenie i entuzjazm.
Uczestnik mitingu, który z dużym trudem wypowiada się przed grupą dostaje informację: „Jesteśmy z tobą – dobra robota!!!”
Rzadko widywaliśmy, by wracały do gry rozentuzjazmowane osoby.
Słyszano, jak jeden z członków ,którzy odnieśli sukces w AH
powiedział kiedyś: „Ja nie potrafię dobrze przemawiać, ale jeśli chodzi o podanie ręki innemu facetowi, to nie ma mnie równych”.

SUGEROWANY PRZEBIEG MITINGU

1. Przewodniczący otwiera miting.
2. Przedstawiani są nowi uczestnicy i goście.
3. Przewodniczący zwraca się do jednego z uczestników o przeczytanie tekstu
preambuły oraz stron 2 i 3 z Combo Book. *(„Anonimowi Hazardziści są wspólnotą …w naszych codziennych sprawach.)
4. Przewodniczący prosi kolejnego uczestnika o przeczytanie 12 Kroków Programu Zdrowienia.
5. Przewodniczący prosi kolejnego uczestnika o przeczytanie Programu Jedności.
6. Przewodniczący prosi kolejnego uczestnika o przeczytanie tekstu ze strony 17
Combo Book **( DO WSZYSTKICH ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI DO NOWYCH UCZESTNIKÓW ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW) oraz definicji uzależnienia od hazardu.
Na niektórych mitingach wybiera się czytanie całości Combo Book zanim przystąpi się do terapii.
7. Przewodniczący mówi kilka słów wprowadzenia – zwykle od trzech do pięciu minut. Przewodniczący napomina (poucza, ostrzega)
Nic z terapii nie powinno być wyniesione i powtórzone poza jakikolwiek miting Anonimowych Hazardzistów ”
8. Przewodniczący czyta: „Zaleca się, aby uczestnicy w swych
wypowiedziach nie mówili o czynach karalnych , ściganych z mocy prawa,
gdyż zachowanie tajemnicy mitingu nie jest jednoznaczne z zachowaniem
tajemnicy w rozumieniu prawa i miejsce to, nie daje ochrony przed skutkami
prawnymi w takich sprawach.”
9. Następnie Przewodniczący wzywa do dzielenia się, sugerując, że wszyscy mówiący powinni ograniczyć ich spostrzeżenia do ich osobistych myśli i doświadczeń.
10. Przewodniczący wzywa do wypowiedzi nowych uczestników mitingu, jeśli sobie tego życzą.
11.Prowadzący wzywa sekretarza o przekazanie aktualnych ogłoszeń a następnie wzywa skarbnika do sprawozdania na temat finansów grupy.
12. Przewodniczący robi uwagi odnoszące się do tego, jak ważne jest regularne uczestnictwo w mitingach, codzienne kontakty telefoniczne z innymi członkami grupy, Wezwanie Kroku 12 –tego itd. On/Ona także wyjaśnia kwestie finansowych zobowiązań grupy związanych z kosztami wynajmu sali, w której odbywają się mitingi, przekąsek i napojów i finansowego wsparcia lokalnego i Międzynarodowego Biura Obsługi.

13. Przewodniczący oświadcza, ze Anonimowi Hazardziści są grupą wzajemnego wsparcia i prosi o zebranie dobrowolnych datków.
14.Prowadzący wzywa uczestników o zakończenie mitingu odmówieniem „Modlitwy o Pogodę Ducha”
15.Podawana jest kawa i następuje nieformalna „ Sesja pogaduszek”.

(Uwaga:Przewodniczący= Prowadzący)