PRZEWODNIK DO MORALNEGO OBRACHUNKU KROKU

9 05 2008

Materiał chroniony prawem autorskim

Wysłany: 2007-08-08, 08:02 data oryginalnej publikacji tłumaczenia na założonym i prowadzonym przeze mnie w internecie ówczesnym Forum informacyjnym www.hazardzisci.info była koniecznością wobec braku tłumaczeń na język polski literatury GA -AH 

 

 

PRZEWODNIK DO MORALNEGO OBRACHUNKU KROKU
CZWARTEGO

Wprowadzenie

Prawda Cię Wyzwoli

Czwarty krok programu Anonimowych Hazardzistów mówi: “4. Zrobiliśmy osobisty, badawczy oraz odważny obrachunek moralny i finansowy .” O tyle, o ile AH aktualnie ma doskonały przewodnik (Podręcznik Grupy Presji) by pomóc nam wychodzić z uścisków naszych finansowych problemów, ten przewodnik zajmie się innymi działami naszego życia.
Czujemy , że przewodnik do moralnego obrachunku kroku czwartego jest nieco spóźnioną koniecznością w programie AH.
Przymiotniki, które opisują powagę i intensywność, z którymi zbliżamy się do działania wymagane w czwartym kroku programu zdrowienia to “badawczy” i “nieustraszony”. To oznacza, że musimy przeegzaminować, ocenić i sklasyfikować, każdy dział naszego życia. W naturze słowa „obrachunek” leży, zrobienie szczegółowej listę artykułów albo pomysłów i określenie ich wartości lub wielkości.
To właśnie mając na myśli, podeszliśmy do napisania tego “przewodnika do moralnego obrachunku.” Spróbowaliśmy sięgnąć tak daleko i gruntownie, jak to możliwe, tak by zachować harmonię z prawdziwym duchem tego najważniejszego kroku w naszym zdrowieniu. Nie ma żadnych granic, ani nie ma żadnych skrótów na drodze szukania prawdy. Szukając prawdy, musimy kontynuować poszukiwanie, nie zważając, gdzie to poszukiwanie może nas zaprowadzić. Musimy zrobić to nieustraszenie, ponieważ nie ma niczego, czego można by się bać się w znajdowaniu prawdy.
Skutki będą wprost przeciwnie, ponieważ prawda uwolni nas – do wolności, by wybierać spośród licznych alternatyw i możliwości, które życie ofiaruje i do wolności, by dawać swój wkład i być integralną ¬ częścią wspaniałej społeczności ludzkiej.
Ten przewodnik do obrachunku Kroku Czwartego jest podzielony na trzy działy. Oto one:

1.CHARAKTER
2.PRIORYTETY, ZASADY I ODPOWIEDZIALNOŚCI
3.UCZUCIA I EMOCJE

Instrukcje

Niniejszym poddajemy następujące sugestie do używania w tym moralnym obrachunku:

1.Ten przewodnik jest tak zaprojektowany, by być najefektywniejszym, jeśli moralny obrachunek jest pisany. Wtedy jego zawartość może być przeglądana przez osobę, która go robi ze względu na jego zawartości, gruntowności i prawdy.

2. Ten obrachunek nie jest zaprojektowany, tak by zostać zrobionym w godzinę albo dwie. Sugerujemy, żebyś wyznaczył sobie godzinę każdego wieczora, w nadziei, że możesz zakończyć go od dwóch do trzech tygodni.

3. Zrób go sam bez podpowiadania albo czyjegoś nadzoru.

4.Na jego zakończenie i wedle twojego wyboru, możesz chcieć nim podzielić się z kimś, komu możesz zwierzyć się.

5.Każdy w AH nie bacząc na ilość lat w programie powinien przerobić ten napisany moralny obrachunek, co najmniej raz, każdego roku.

6. Zachowaj twój skończony obrachunek i porównaj go do następnych obrachunków, które możesz przedsięwziąć.

7. Nowy członek AH powinien robić ten obrachunek po uczestnictwie w programie co najmniej przez trzy miesiące.

8. Bądź tak uczciwy i dokładny, jak możesz, ponieważ, jeśli nie, to będziesz tylko „mało- wydajny w zmienianiu” się.

9. Szukaj prawdy i poznaj prawdę, ponieważ prawda uwolni cię (wyzwoli ).

I. Charakter

Kiedy rozmawiamy o charakterze, rozmawiamy o wyróżniających się cechach charakteru, jakościach albo cechach wzorców jednostkowych zachowań, osobowości i moralnego ukonstytuowania. Zatem charakter, staje się czymś, co nie jest nam dane z urodzenia  ale raczej, jest czymś, czym staliśmy się.

Jest prawdą, że w naszych wczesnych latach, wpływ na nas miały liczne źródła (rodzice, szkoła, kościół, przyjaciele i znajomi), które odgrywały ważne role w rozwoju naszego wczesnego charakteru, być tym dobrym albo złym. Jednakże, na szczęście, my nie jesteśmy nigdy “zablokowani” przez jakikolwiek rodzaj charakteru, którym możemy być, ponieważ charakter może zawsze zostać rozwinięty i ulepszony.
Charakter gra ważną rolę w przeznaczeniu osoby. Charakter wyznacza to, jak ktoś daje sobie radę z uczuciami i emocjami. Charakter osoby wyznacza pozycję osoby wśród jego rówieśników i, w końcu, charakter odgrywa ostateczną rolę w samej jednostce. Charakter jest kluczem do całych działów czyjegoś życia i jest bezpośrednim skutkiem tych stron życia omówionych w następnych częściach tego przewodnika do moralnego obrachunku.

Krok 6: „Staliśmy się całkowicie gotowi do usunięcia tych wad charakteru.”

Komentarz: Ten krok szczególnie zajmuje się charakterem jako całością.
“Najtrudniejszą i najbardziej zabierająca czas pracą z którą dana osoba zmierzy się , będzie ta , która wniesie zmianę charakteru w nas samych.”

Jest konieczne tym razem i dla bezpieczeństwa obrachunku , by pokazać podstawowa różnicę między osobowością i charakterem, żeby byśmy mogli zobaczyć każdy z nich w jego właściwej perspektywie.

Osobowość: Odnosi się do takich osobistych jakości jako głos, słuch, serdeczność, etc., które decyduje sposób w jaki osoba zachowuje się w jego/jej społecznych i osobistych relacjach.

Charakter: Odnosi się do wyróżniających cech charakteru, jakości albo przypisanego indywidualnego wzoru zachowania, osobowości i moralnego ukonstytuowania. (Kręgosłupa- przyp. tłumacza)

Znów, możemy chętnie widzieć, że osobowość jest tylko częścią charakteru. Z tą myślą w umyśle pozwólcie nam zacząć obrachunek naszej całej struktury charakteru z taką uczciwością, jaka jest możliwa.

Zapamiętaj, są trzy wyróżniające się składniki, które stanowią nasz charakter. Oto one:

1.Zachowanie – sposób działania

2. Osobowość: osobista albo indywidualna jakość, który sprawia, że ktoś jest inny i działa inaczej od kogoś innego.

3. Kręgosłup moralny – bycie w zgodzie ze standardem co jest prawidłowe i dobre w charakterze albo zachowaniu.

Siły Charakteru

Oto lista następujących sił charakteru, byś mógł je przejrzeć. Przeczytaj je uważnie:

Tolerancja: Pobłażliwość albo wyrozumiałość w osądzaniu opinii, zwyczajów albo czynów innych bez konieczności zgadzania się albo współczucia.

Terminowość
: Stan robienia czegoś co musi zostać zrobione, bezzwłocznie albo bez wymówek.

Uczciwość
: Bycie w porządku i szczerym w zajmowaniu się i rozmawianiu z innymi ludźmi, charakteryzowane jako otwartość i szczerość.

Komunikacja
: Zdolność, by przetransmitować i otrzymać informacje i uczucia i zrozumienie przez rozmowę, gesty albo pismo.

Dobroczynność
: Bycie grzecznym i hojnym w dawaniu pomocy, zrozumienia i współczucia dla tych w potrzebie.

Godność: Stan godności, honoru i poczucia własnej godności w przedmiocie czyjegoś ogólnego wyglądu i manier.

Pokora
: Nie zważanie na zdolność, sławę albo los, stan umysłu w którym żadna osoba nie jest postrzegana jako lepsza niż inna.

Pilność: Dawanie sumiennego, ciężko zapracowanego, pilnego i ciągłego wysiłku we wszystkich przedsięwziętych wyzwaniach.

Optymizm
: Tendencja, by zajmować najbardziej pełne nadziei widoki na sprawy albo nie oczekiwanie na najlepszy rezultaty bez względu na okoliczności. Praktyka spoglądania na jasną stronę spraw.

Przebaczenie
: Rezygnacja z życzenia, by ukarać albo wyrównać rachunki. Wybaczyć albo usprawiedliwić.

Odpowiedzialność: Zobowiązanie albo oczekiwanie na: zdolność odróżniania dobra od zła.

Rozwaga: Mieć szacunek dla innych i ich uczuć.

Życzliwość: Na dobrych warunkach ; nie wrogi. Jakość albo stan bycia przyjaznym.

Wady Charakteru

Następująca lista jest listą niektórych wad charakteru do twojego przeglądu. Przeczytaj ją uważnie.

Samolubstwo(egoizm): Posiadanie takiego szacunku dla zainteresowania samym sobą i korzyści z tego, że szczęście i dobrobyt innych staje się z mniej brany pod uwagę niż jest rozważany dobrze albo tylko.

Alibi: Aby pomniejszyć, wybaczyć, albo usprawiedliwić wadę, błąd, albo działanie, tak jakby to było nieważne.

Fałszywa Duma (Arogancja): Nadmierna wiara w czyjąś własną wartość, zasługi albo wyższość, która są nieuzasadnione.

Fałszywość: Przedstawiając się, być czymś czymś czym się nie jest, manifestowane przez działania, słowa i czyny

Lenistwo: Brak gotowości albo chęci do pracy albo dokładania własnych starań. Robienie wyłącznie minimum, które musi zostać zrobione, by wyżyć.

Ordynarność: Brak wyrafinowania w uczuciach, manierach, języku albo guście.

Samooszukiwanie się: Czyn albo fakt oszukiwania się; łudzenie się.

Potępienie: Krytykować albo potępić; bycie osądzającym.

Nieszczerość: Nie uczciwy albo szczery; oszukańczy.

Niecierpliwość: Brak gotowości, by znosić opóźnienie, sprzeciw, ból albo kłopot.

Inne wady charakteru:

Nietolerancja

Nieuczciwość

Niezdolność albo Brak Gotowości do Komunikowania się

Litość nad samym sobą

Pesymizm

Zajadłość

Po uważnym przeczytaniu całej poprzedniej informacji, teraz prosimy cię, abyś zaczął obrachunek twojego charakter.

Następujące informacje zostały ułożone dla ciebie tak, , byś odpowiedział na nie pisemnie, najlepiej jak tylko potrafisz.

Spróbuj być poszukującym(badawczym) i nieustraszonym w twoich odpowiedziach, tak jak jesteś o to proszony w kroku czwartym naszego Zdrowienia.

Pamiętaj, to jest dla ciebie, dla twojego poszukiwania prawdy.

1. Sporządź listę cech charakteru które stanowią twoją siłę i tych, które są twoimi słabościami.

2. Napisz opis każdej z tych cech charakteru, które odnoszą się do ciebie. Do każdego napisanego opisu zadaj sobie następujące pytanie. W jaki sposób ta szczególna cecha charakteru oddziałuje na mnie.

a. Własne wyobrażenie? – Przyjrzyj się sobie.

b. Poglądy?- Sposób myślenia, działanie albo odczuwanie.

c. Wydajność? -Wykonanie, osiągnięcie albo dokonania.

d. Reputacja? –Co ludzie myślą i mówią, o charakterze osoby.
(Może ci pomóc napisanie jakiś określonych przykładów)

3. Odnośnie twojej listy sił charakteru:

a. Jak bardzo jest silna każda z nich? Umieść na skali każdą siłę, używając dziesięć jako najwyższy wskaźnik.

b. Czy stwierdzasz, że możesz budować w oparciu o własne siły?

c. Czy ty jesteś skłonny, by to zrobić?

d. Czy to będzie warte wysiłku?

e. Napisz czy ty byłbyś skłonny, by dalej rozwijać każdą z twoich sił?

f. Czy stwierdziłeś ,że którekolwiek z twoich “tak zwanych” sił, nie są naprawdę wcale siłami? Czy twoja skala od 1-10 zmieniła się?

g. W takim razie , co masz zamiar z tym zrobić? Czy jesteś skłonny , by zaangażować się we wzmacnianie twojego charakteru?

4. Odnośnie twoich wad charakteru:

a. Określ współczynnik każdej wady charakteru używającego numeru jeden (1) jako najniższego możliwego oznaczenia.

b. Czy stwierdzasz, że niektóre z twoich wad charakteru nie są naprawdę tak złe, jak myślałeś, że były?

c. Czy ty jesteś skłonny, by pracować nad usuwaniem tych wad charakteru?

d. Czy jesteś gotowy, by zaangażować się aż do skutku?

e. Sporządź listę sposobów na usunięcie twoich wad, które przyniosą korzyść tobie i innym.

f. Zrób listę sposobów na usunięcie twoich wad, które przyniosą korzyść innym.

g. Ponieważ poprawiasz się w pracy nad jedną cechą charakteru, czy to pomoże ci w poprawianiu innych? Jak?

Następnie sugerowany jest mini – sposób, by pomóc ci w budowaniu twojego charakteru:

1. Weź się za ten obrachunek, tak gruntownie i uczciwie, jak to możliwe.

2.Podążaj za krokami zdrowienia, jak najlepiej do twoich zdolności, ( najlepiej jak potrafisz), ponieważ one są fundamentami do budowania charakteru.

3. Kiedy jesteś gotowy i uznasz za stosowne, podziel się twoim obrachunkiem z kimś, komu możesz zwierzyć się.

4. Zaplanuj działania, które myślisz, że musisz podjąć, by rozwinąć lepszy charakter.

5. Wprowadź w życie twój plan. Nie bój się spytać o pomoc.

6. Nie mieszaj –(nie myl) twojej otwartej osobowości z twoim wewnętrznym charakterem.

CZY CZUJESZ, ŻE TY KIEDYKOLWIEK PRACOWAŁEŚ NAD TWOIM ROZWOJEM CHARAKTERU?

II. Priorytety – Zasady i Obowiązki

Kiedy dołączamy do Anonimowych Hazardzistów i angażujemy się w nowy sposób życia i krytycznie dokonujemy przeglądu zasad i odpowiedzialności, jest konieczność, by określić, czy one są we właściwej perspektywie.

Są liczne rzeczy w naszym życiu, które są niebezpieczne dla naszego podstawowego dobrobytu.

Z powodu wysokich priorytetów kładących na nie nacisk, inne obszary życia są zaniedbane, które, w gruncie rzeczy, są przyczyną rosnących i ciągnących się problemów.

Jeśli priorytety nie działają to one wpłyną na udział we wszystkich stadiach naszego życia.

Stała równowaga musi być utrzymywana między wiedzą o sobie i komunikacją tego wewnętrznego ja z zewnętrznym światem.

Okresowa powtórna ocena jest podstawowym narzędziem w tej fazie moralnego obrachunku jako że wydarzenia życia, wiek i udział w programie będą kładły nacisk na sprawy najważniejsze(priorytety).

Przeegzaminuj następujące sugestie priorytetów ,by określić, czy one są w rozsądnej i uporządkowanej kolejności

Jak pasujesz do otaczającego cię świata?

1. Abstynencja od hazardu.

2. Do siebie i swojej większej siły..

3. Do mojej rodziny

4. Do mojej pracy, powołania albo profesji.

5. Do moich celów, snów i aspiracji.

6. Do przyjaciół, sąsiadów i społeczności.

7. Do specjalnych obszarów zainteresowań.

PRIORYTETY(przez zgodność opinii)

1. Abstynencja od hazardu: Jeśli, z twojej własnej woli przyznajesz, że ty jesteś kompulsywnym hazardzistą i postanowiłeś się zaangażować, by przestać, nie ma ani jednej rzeczy, która powinna zastąpić abstynencję od hazardu. Bez abstynencji bardzo niewiele jest możliwe, ponieważ przez charakter choroby czas wzrostu w życiu, odpowiedzialność, świadomość i spokój umysłu są niemożliwością.

UWOLNIENIE SIĘ OD HAZARDZISTY:

a. Jak ważne jest to, że przestałeś grać?

b. Czy próbujesz wprowadzać w codziennie życie program zdrowienia Anonimowych Hazardzistów?

c. Czy bierzesz udział w mitingach regularnie?

d. Co robisz dla innych kompulsywnych hazardzistów?

e. Co oznaczają Anonimowi Hazardziści dla ciebie?

f. Czy słuchasz i oceniasz to, co inni mówią na mitingach?

g. W jaki sposób jesteś zaangażowany w program?

Do Siebie Samego i Mojej Siły Wyższej:

Nie można być w porządku wobec innych, jeśli nie jest się wobec siebie.

Po to, by to się stało, musi być wewnętrzne poczucie własnej godności i poczucie przynależności.

Pomysł, że samopoznanie nie wystarczy, by podtrzymać ciebie, ale z pomocą siły większej niż ty sam wszystkie rzeczy są możliwe

To wtedy, kiedy stajesz się jednym z siła, szczęście i spokój umysłu jest rezultatem.

a. Czy ja uczciwie stawałem wobec samego siebie i przeegzaminowałem moje siły i słabości?

b. Napisz własny opis

c. Po przeczytaniu opisu, czy możesz powiedzieć, że wybrałbyś przyjaciela pasującego do tego opisu?

d. Czy powiedziałbyś, że ty jesteś schludny i czysty, zarówno umysł i ciało?

e. Wyobraź sobie modelową osobę posiadającą wszystkie jakości, które zrobiłyby z niego pożądanego przyjaciela. Jak porównujesz? Czy to jest możliwe, że możesz postarać się stać się tą osobą?

f. Jak opisałbyś twoje ogólne nastawienie do życia?

g. Czy wierzysz w siłę większą niż ty sam?

h. Napisz opis twojej siły większej, jakkolwiek ją pojmujesz, że jest .

Bądź badawczy!

Jaka jest twoja wola albo czego sobie życzysz?

Czego chciałaby twoja siła wyższa albo co by chciała dla ciebie?

Czy jest duża różnica?

Czy życie życiem zaprojektowanym przez twoją silę wyższą byłoby spełnieniem?

Czy możesz stać się “jednym” z siłą?

Do mojej Rodziny : Nie ma niczego ważniejszego do spełnienia danej osoby niż rodzina. Przez rodzinę można zaspokajać wszystkie podstawowe potrzeby istoty ludzkiej: Kochać i być kochanym; cenić i być cenionym; dostarczyć i zostać mieć dostarczone; dawać i otrzymywać; czuć się chcianym i czuć się potrzebnym. Wszystkie podstawowe potrzeby istoty ludzkiej mogą zostać zrealizowane przez współdziałanie rodziny, która kocha siebie nawzajem.

a. Napisz krótki opis miłości i troskę, jakie masz dla każdego członka twojej rodziny.

b. Napisz krótki opis, jak myślisz, co każdy członek twojej rodziny sądzi o tobie. Czy myślisz, że te uczucia są usprawiedliwione?

c. Ujawniasz (albo pokazujesz) przez słowa i działania uczucia, które masz dla każdego członka twojej rodziny?

d. Czy odpowiadasz na materialne potrzeby twojej rodziny?

e. Czy odpowiadasz na ich emocjonalne potrzeby?

f. Czy dzielisz się twoimi myślami i uczuciami z twoimi ukochanymi i pozwalasz im, by dzielili się ich uczuciami z tobą? Jak to robisz?

g. Jaki dajesz przykład swoim dzieciom? Wyjaśnij.

h. Co robisz, by zdobyć ich zaufanie?

i. Napisz opis, który najlepiej opisałby twoje życie rodzinne. Czy myślisz, że każdy członek czuje się, mimo wszystko, że on jest ważną częścią tego? Zobacz, czy możesz wyznaczyć, ¬czy każdy członek cieszy się spokojem umysłu i szczęściem w wyniku bycia części rodziny.

j. Co czujesz, że mógłbyś zrobić, by polepszyć ogólną pomyślność twojej rodziny?

Do mojej pracy, Powołania albo Zawodu: Większą część swojego życia ludzie spędzają na wykonywaniu jego/jej pracy, powołania albo zawodu, jako gospodynie domowe, sędziowie, adwokaci, pracownicy, fryzjerzy albo sprzedawcy. Zawód danej osoby odgrywa życiową rolę w ogólnym obrazie odnoszącym się do czyjegoś samopoczucia. Aż za często ten obszar jest postrzegany jako zło konieczne raczej niż jako obszar, wspomagający osiągnąć spełnienie.

a. Czy cieszy cię twoja praca? Jeśli nie, dlaczego?

b. Czy przy końcu dnia czujesz, że czegoś dokonałeś?

c. Jakie nagrody myślisz, że nabywasz z twojej pracy?

d. Czy wkładasz w nią swój najlepszy wysiłek?

e. Jak możesz stać się lepszy w czymś co robisz?

f. Czy myślisz, że wykonujesz właściwy zawód? Jeśli nie, co zamierzasz z tym zrobić?

Do moich Celów, Marzeń i Aspiracji : Osoba która posiada cele, ma nadzieję, szczęście i zdrowy stan bycia. Nadzieja, szczęście i zdrowy stan bycia są naturalnymi produkty ubocznymi w ściganiu godnych celów. Beznadziejna osoba zaledwie istnieje. Osoba z celami, snami i pragnieniami żyje życiem w pełni. Przez wyobrażanie sobie sposobów, by pokonać się i osiągnąć coś, co jest poza jej pojmowaniem, utrzymuje zdrowy stan umysłu. Dreszcz życia nie tyle jest osiągnięciem, ale próbą osiągnięcia. Ściganie celów sprzyja pewności siebie, entuzjazmowi i odwadze. Pod koniec dnia, człowiek może być zadowolony z wiedzy, że przeżył dwadzieścia cztery godziny w pokoju ducha.a. Jakie są twoje cele w życiu? Wypisz je i napisz opis każdego z nich.b. Które z nich są realistyczne, osiągalne i warte twojego czasu i wysiłku?c. Czy pościg za tymi celami przeszkadza ci w innych obowiązkach? Jak?d. Czy robisz cos pozytywnego, by osiągnąć te cele czy tylko życzysz sobie, aby się przydarzyły?e. Czy masz określony plan, by osiągnąć te cele? Jaki jest twój plan?

f. Jakie działania przyjmujesz w oparciu o codzienność, by osiągnąć te cele?

g. Jaką cenę jesteś skłonny zapłacić, by sprawić, że te cele staną się rzeczywistością? Czy to będzie warte ceny?

6. Przyjaciele, Sąsiedzi, Społeczność i Kraj: Nasze ogólne samozadowolenie odnosi korzyści ze związków, które mamy z przyjaciółmi i sąsiadami i naszą rolą jaką odgrywamy w społeczeństwie. . To oferuje nam okazję, by być częścią składową w ogólnym planie rzeczy. To jest wielki sens spełnienia, by czuć, że możesz być działającą i składową częścią ludzkiej społeczności.

a. Zrób listę twoich najbliższych przyjaciół i napisz krótki opis twoich uczuć w stosunku do każdego z nich.

b. Czy twoje działanie i zachowanie w stosunku do nich jest zgodne z twoimi uczuciami?

c. Czy możesz ich akceptować takimi jakimi są, czy stwierdzasz, że jesteś krytyczny do ich wad?

d. Czy jesteś, kiedy oni cię potrzebują?

e. Jak opisałbyś twoją relację z twoimi sąsiadami?

f. Jak myślisz, co oni myślą o tobie?

g. Jaka jest twoja rola w twojej społeczności?

h. Czy bierzesz udział w jakiejś działalności społeczności, takie jak Izba Handlowa, harcerze, Mała Liga, miejscowe szkolne działalności, etc.?

i. Co robisz jako jednostka, by przyczynić się do tego, by twoje społeczeństwo było lepszym miejscem do życia?

j. Napisz krótki opis, co sądzisz o twoim kraju. Co robisz, żeby twój kraj był lepszym miejscem do życia?

7.Obszary Specjalnych Zainteresowań: Jest wiele innych obszarów w życiu, które odwołują się do jednostek, które trzymają wysokie priorytety. My wszyscy posiadamy je ale one są różne dla każdego z nas. To może być hobby albo cokolwiek innego. Jeśli one są wszystkie dobre, jeśli cieszymy się nimi i one są ważne dla nas, wtedy powinniśmy podążać za nimi tak długo, dopóki one nie przeszkadzają w pomyślności innych.

a. Zrób listę spraw, które robisz a którymi się w sposób szczególny interesujesz.

b. Na boku każdej z nich opisz jak ważne są dla ciebie i jakie odnosisz korzyści z ich robienia.

c. Czy jest jakaś wartość w nich oprócz przyjemności?

d. Czy możesz sobie finansowo na nie pozwolić?

e. Czy inni członkowie twojej rodziny też się nimi interesują?

f. Jakie trudności, jeśli są, w twoim podążaniu za sprawami, kładziesz na karb twojej rodziny?

g. Czy kiedykolwiek stwierdzasz, że uchylasz się od odpowiedzialności w innych obszarach twojego życia przez zajmowanie się tymi sprawami? W jaki sposób?

III Uczucia i Emocje

Za jednym lub innym razem, każdy człowiek doświadczył każdego uczucia i ludzkiej emocji znanej ludzkości.

Jeśli jest jakaś różnica w naszym doświadczeniu z uczuciami i emocjami, to leży ona w stopniu doświadczenia.

My wszyscy poznaliśmy smak każdego ludzkiego istniejącego uczucia i emocji

Uczucia, bądź pozytywne albo negatywne, są niekoniecznie wadami charakteru

Pozytywne uczucia dokładają do twojego sensu siły i dobrego samopoczucia i produkują przyjemność, nadzieję i pełnię życia.

Negatywne uczucia mieszają się z przyjemnością i zużywają energię, pozostawiając nas w poczuciu samotności i pustki.

Uczucia są umysłowym skutkiem tego, jak daliśmy sobie radę w różnych sytuacjach w naszym życiu i skutkiem tego, jak zostaliśmy zaprogramowani przez nasze umysły w latach naszego kształtowania się.

Uczucia, czy ktoś będzie kochany albo nienawidzony, radość lub złość, szczęście albo gniew są bardzo ważne i są częścią składową ludzkiej struktury.

Doświadczamy mnóstwa uczuć w naszym codziennym życiu, niektóre są pozytywne a niektóre negatywne.

Niektóre powodują, że czujemy się dobrze a niektóre sprawiają, że czujemy się źle.

Jest dużo zdrowsze , by stawiać czoła naszym uczuciom i zajmować się nimi, niż zaprzeczać ich istnieniu.

Uczucia mogą przyjść do nas bez uprzedzenia.

One nie znają żadnych ograniczeń/granic.

Każdy od czasu do czasu doświadczył strachu, martwienia się, wyrzuty sumienia, radości, miłości i szczęścia.

Jakiekolwiek uczucia, czy pozytywne czy negatywne, wszystkie są bardzo naturalnymi i normalnymi, i służą określonemu celowi.

Jakiekolwiek są twoje uczucia, one nie są specjalnie unikalne. Pytanie brzmi: Jak zajmujemy się nimi?

Jakiekolwiek są twoje uczucia, one nie są specjalnie unikalne. Pytanie brzmi: Jak zajmujemy się nimi?
Pewne uczucia mogą stać się problemem, kiedy zżerają nas i, jeśli i kiedy to zdarza się, możemy być pewni, że powodem dla którego to się zdarzyło, jest to, że zapomnieliśmy , by zająć się nimi we właściwy sposób.

W tym dziale zajmiemy się różnymi uczuciami, które spróbujemy wysortować, ponieważ one odnoszą się do nas indywidualnie i w jaki sposób możemy najlepiej zająć się nimi.

Oto lista niektórych uczuć, których, od czasu do czasu, doświadczamy regularnie na codzień. Oto niektóre z uczuć, które doświadczamy codziennie:

wina (wyrzut sumienia)…… radość
szczęście…urazy, rozgoryczenie
gniew ….. zadowolenie
strach….. frustracja
miłość….. nadzieja
nienawiść….. wdzięczność
zawiść……. samotność
duma…… depresja
wolność….. smutek
podejrzenia……. zmartwienia

1. Czy rozumiesz znaczenie powyższych wspomnianych uczuć? Jeśli nie, sprawdź znaczenia w słowniku i zapisz definicje.

2. Czy ty, za jednym albo innym razem, doświadczałeś każdego z powyższych wspomnianych uczuć?

3. Wypisz uczucia, które doświadczasz codziennie.

4. Napisz uczucia, które chciałbyś doświadczyć w oparciu o codzienność.

a. Zaznacz wszystkie te uczucia, których chciałbyś doświadczyć ale nie doświadczasz. Dlaczego są dla ciebie ważne ?

b. Jak brak tych uczuć oddziałuje na twoje codzienne życie?

c. Jakie pozytywne kroki możesz przedsięwziąć, by osiągnąć te uczucia?

d. Jak wiele ty jesteś skłonny, by oddać, by osiągnąć te uczucia? Wyjaśnij.

5. Wypisz uczucia, które tworzą problemy w twoim życiu.

a. Napisz krótki opis każdego z tych uczuć jako odnoszących się do ciebie.

b. Dlaczego twoim zdaniem, myślisz, że doświadczasz każdego z tych uczuć?
c. Jakie działanie możesz podjąć, by radzić sobie z którymkolwiek z tych uczuć?

6. Czy jesteś zdolny do wyrażania twoich uczuć tym dookoła ciebie?

a. Jeśli wyrażasz twoje uczucia, w jaki sposób to robisz?

b. Jeśli skłaniasz się, by ukrywać twoje uczucia, znasz powody? Jakie są powody?

Poniżej zasugerowana jest mini – sposób, by pomóc ci, w radzeniu sobie z twoimi uczuciami. Na piśmie :

1.Wyodrębnij i zdefiniuj każde z twoich uczuć.

2. Spróbuj wskazać osoby, miejsca, rzeczy, albo wyznaczyć okoliczności, który powodują u ciebie, te uczucia.

3. Podziel się twoimi myśli na temat tych uczuć z kimś, komu możesz zwierzyć się.

4. Zrób określony plan ataku, by skontrolować twoje uczucia, dobre albo złe. Przejrzyj twój plan z kimś, z kim czujesz się dobrze.

5. Wprowadź w życie twój plan. Nie bój się prosić o pomoc.

Podsumowanie
Na zakończeniu tego obrachunku, jeśli powzięty w duchu szukania prawdy, powinieneś mieć podstawowy i korzystny przegląd tego z czego się składasz, na czym stoisz, co robisz, dokąd zmierzasz, i jak pasujesz do otaczającego cię świata. Obrachunek, oczywiście, ujawnia zarówno negatywne jak i pozytywne aspekty czyjegoś życia i jego nadrzędną wartością jest posortowanie spraw w uporządkowanym i gruntownym stylu. To jest na pewno punkt początkowy dla znaczącego i życia, którym da się pokierować. Ale punktem początkowym jest to wszystko, co jest. Ogrom pracy spoczywa na tym, co zrobimy z tą prawdą, której dowiedzieliśmy się o sobie.

Jakie działanie zrobimy w kierunku naszych niedawno zrobionych zobowiązań?

Jak dobrze chcemy praktykować i wprowadzać w życie nasze plany?

Zadanie leży przed tobą ale to jest zadanie warte podążania, ponieważ to jest zadanie, które pobudza dojrzewanie a dojrzewanie przynosi szczęście, a szczęście oznacza miłość a miłością jest Bóg, a miłość jest prawdą i prawda cię wyzwoli.

Materiał chroniony prawem autorskim